De consultaties gebeuren enkel op afspraak! 
Gelieve steeds uw identiteitskaart voor te leggen!


Dankzij het afsprakensysteem wordt het wachten in de wachtkamer voor u tot een minimum beperkt op voorwaarde dat bepaalde regels worden gerespecteerd:
- Een afspraak is persoonlijk d.w.z. dat elke te onderzoeken patiënt een afzonderlijke afspraak heeft gemaakt!
- Elk voorschrift is persoonlijk d.w.z. dat voorschriften en attesten alleen afgeleverd worden aan de onderzochte persoon tijdens de raadpleging!
Er worden dus geen voorschriften of attesten afgeleverd aan personen die niet onderzocht werden. Het RIZIV laat immers het afleveren van getuigschriften zonder raadpleging niet toe! 
- Elke afspraak moet STIPT nagekomen worden
d.w.z. dat u tijdig aanwezig bent. Kan uw afspraak door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, verwittig de dokter dan tijdig.
- Naast het afsprakensysteem staat uw dokter uiteraard ter beschikking voor urgenties. Bij urgenties telefoneert u het nummer 015/216680 en wordt u verder geholpen.
- Bent u niet in staat uw woonst te verlaten, dan kan u bij ernstige ziekte een huisbezoek aanvragen tussen 8u en 8u30.
- Hebt u vragen, dan kan u de dokter telefonisch raadplegen tussen 12u30 en 13u op het nummer  015/216680
- Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD (globaal medisch dossier).

Het  verzamelen van je medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid.
Voor het bijhouden van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding. Deze wordt in onze praktijk geïnd via het systeem van derde betaler.
Iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30% op het remgeld(uw persoonlijke bijdrage) bij een consultatie.
- Alle afgeleverde attesten moeten stroken met de werkelijkheid; valse attesten zullen altijd geweigerd worden.